Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

TilførSEL i kommuneplanarbeidet

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.

Onsdag 29. mars var kommunestyret, rådmannsledelse og virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og –verneombud, representanter fra lovpålagte utvalg og inviterte gjester fra lokalt samfunns- og næringsliv samlet i Otta kulturhus til felles oppstarts- og forankringsseminar.

Bilde2
Koordinator i samfunnsmedisin Hege Lorentzen, førsteamanuensis Siv Magnussen ved NTNU Gjøvik, prosjektsjef IngerLise Ski i Sykehuset Innlandet og landsstyremedlem Audun Tron i Norges Røde Kors sammen med ordfører Dag Erik Pryhn
Bilde3
Komiteleder Anne Marte Kolbjørnshus (Oppland fylkeskommune), seniorrådgiver Anette Musdalslien (Fylkesmannen i Oppland) og assisterende fylkesopplæringssjef Terje Storbakken (Oppland fylkeskommune) sammen med rektor Kristin Undseth ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule
Bilde1
Jardar Nymoen fra Bane NOR og Marit Løkken Sanden fra Heidal Sel og Vågå bygdeungdomslag, sammen med ordfører Dag Erik Pryhn
Bilde fra klimalabben
Besøk i Klimalaben
Bilde2
Koordinator i samfunnsmedisin Hege Lorentzen, førsteamanuensis Siv Magnussen ved NTNU Gjøvik, prosjektsjef IngerLise Ski i Sykehuset Innlandet og landsstyremedlem Audun Tron i Norges Røde Kors sammen med ordfører Dag Erik Pryhn
Bilde3
Komiteleder Anne Marte Kolbjørnshus (Oppland fylkeskommune), seniorrådgiver Anette Musdalslien (Fylkesmannen i Oppland) og assisterende fylkesopplæringssjef Terje Storbakken (Oppland fylkeskommune) sammen med rektor Kristin Undseth ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule
Bilde1
Jardar Nymoen fra Bane NOR og Marit Løkken Sanden fra Heidal Sel og Vågå bygdeungdomslag, sammen med ordfører Dag Erik Pryhn
Bilde fra klimalabben
Besøk i Klimalaben

Mange gode bidragsytere bidro til en flott dag, der vi fikk eksterne perspektiv på utviklingstrekk og –muligheter for Selssamfunnet de neste 12 årene. I tillegg ble det også tid til å besøke Otta Biovarmeanlegg og Klimalaben ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Målet er at kommuneplanens samfunnsdel skal til endelig behandling i kommunestyret i juni 2018.

Det vil bli lagt til rette for bred medvirkning i planprosessen. Nyheter og bidrag vil bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside.
 

Videre framdrift:
 

  • Formannskapet 29. august 2017: Vedtak planprogram og utsendelse på høring. Formell kunngjøring om planoppstart

  • September/november 2017: Hørings- og medvirkningsperiode

  • Formannskap og kommunestyre desember 2017: Innstilling og vedtak planprogram. Her fastlegges videre prosess fram mot sluttbehandling i juni 2018

 

Innlegg fra bidragsyterne:

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 03. april 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 31. august 2017