A A A
Forsiden/Tema/Omsorg/Tildelingskontoret

Tildelingskontoret

09. mars 2017

Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret i Sel kommune åpnet februar 2013. Tildelingskontoret skal ta i mot og behandle henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, plass på institusjon, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Ekspedisjonstid: Mandag – fredag 09.00-15.00
Telefon: 41 42 15 28  Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss 

Ansatte ved Tildelingskontoret:

Laila Holsbrekken Saksbehandler, fungerende leder 414 05 771
Kari Berget Saksbehandler, egenbetaling 908 02 868
Linda Hoff Saksbehandler 414 05 771
Anette Rudi Prosjektleder/koordinator 906 53 022

 

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening