Tilbudskonkurranse VA-anlegg Otta sør

Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i gatene Mostugugata og Skulegata på Otta i en samlet lengde på ca 400 meter. Gatene skal bygges opp med ny overbygning, dekker, kantstein, fortau og beplantning. Arbeidene skal utføres i perioden august 2015 - august 2016. Tiltaket klassifiseres i tiltaksklasse 2 iht. Pbl. Det avholdes tilbudsbefaring 20. april med oppmøte på Sel rådhus kl 13.

Tilbudskonkurransen er kunngjort på Doffin, ID-nr 524919, og konkurransegrunnlaget kan lastes ned direkte fra Doffin.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 17. april 2015 av Eva Martinsen