kf...
KF...
KF...
KF... Tekniske hjelpemidler - utlån - tjenestebeskrivelse - Sel kommune
A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Tekniske hjelpemidler - utlån

Generelt

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

I Statsbudsjettet  for 2012 ble det vedtatt at rimelige og universelt utformede produkter anses som utstyr som den enkelte selv bør ta ansvar for å kjøpe.

Dette gjelder følgende hjelpemidler: kjøkkenredskaper, spise/drikkeutstyr, påkledningshjelpemidler, hjelpemidler til personlig hygiene, sakser, penner, grepsforstørrere, støttehåndtak, gelender, bøttetralle, sklikke, gripetang, stokker, forhøyningsklosser. Dette vil også gjelde for kommunalt lager.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester

Partnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om hjelpemiddelsentralene
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Kommunalt lager vil ikke lenger låne ut krykker for korttidsutlån.

Det er mulighet for å kjøpe:
gripetang, skohorn, strømpepåtrekker, forhøyningsklosser, krykker, håndtak, doppsko og  ispigger  på det kommunale lageret.

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Kontaktpersoner

Kontakt: 
Ergoterapeut

Britt Slettmoen
Fasttelefon: tlf 617 00 828
Mobiltelefon 950 40 552
E-postadresse: britt.slettmoen@sel.kommune.no
(mandag - fredag)

Hjelpemiddelformidler:
Jonny Hugo Johansen

(Mandag, tirsdag og fredag)
Mobil: 975 67 243

ÅPNINGSTID PÅ  KOMMUNALT LAGER
Adr. Skansen 1 (Elvebakken)
Tirsdag 09.00 - 11.00
Fredag 08.00 -10.00

Dato oppdatert

2016-01-15 15:10 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening