A A A
Forsiden/Tema

Svangerskapsomsorg

Generelt

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - graviditet og fødsel
___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.


Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Jordmor treffes for svangerskapskontroller mandag og torsdag kl 08.00 - 15.30 på helsestasjonen.

Jordmorvakta i Nord-Gudbrandsdal:
Vakthavende jordmor: 
61 70 08 76  eller 94 15 90 61

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-12-12 15:13

Gyldig fra

2009-12-17 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser