Frist for innspill var 31.05.14

Statlige midler for bredbåndsutbygging i Sel Kommune

Sel kommune ønsker at høyhastighetsbredbånd/fiber skal være tilgjengelig i alle deler av kommunen. Dekningsanalyser viser at noen områder i kommunen har lav kapasitet i forhold til ønsket. Det er allerede igangsatt prosjektering av et utbyggingsprosjekt i regionen hvor følgende områder i Sel kommune ligger inne. Dette er; Hjellum, Bjølstadmo, Ottbragden, Otta Sentrum og Sandbumoen. Disse områdene omfatter derfor ikke denne høringen.

Kart_Sel.kommune.jpg

Sel kommune vil søke om statlig tilskudd til videre utbygging av høykapasitets bredbånd. Vi ønsker en utbygging i hele kommunen, men kommunen må følge kriterier for statlig medvirkning ved en eventuell utbygging.

Ny ordning med høring
Fra 2014 gjelder en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for å kunne sende inn en søknad om statlig tilskudd, er at  oversikt over områder man ønsker å bygge ut fibernett på, skal være ute på høring i en måned. Videre stilles det som krav at det skal gis anledning for alle interesserte parter til å komme med innspill til kommunen, som kan ha betydning for søknaden og prioritering av områder. Dette er svært positivt, og vi inviterer med dette alle som ønsker å komme med innspill til bredbåndsutbygging i Sel til å sende uttalelse innen 31. mai 2014 til postmottak@sel.kommune.no
Kommunene har frist til 6. juni 2014 med å sende sine søknader til post- og teletilsynet.

Det er 6 kriterier som blir lagt til grunn for søknadene:
1.    Antall husstander som får tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
2.    Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
3.    Lokal medfinansiering
4.    Plan for bærekraftig drift etter at utbygging er gjennomført
5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.    Hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Områder i Sel man ønsker utbygd.
Sel kommune vil søke om tilskott til bredbåndsutbygging for følgende områder i Sel:
- Selsverket
- Sjoa
- Sel

Frist for innspill er 31. mai 2014.
Innspill sendes på e-post til: postmottak@sel.kommune.no  og merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging».
Denne kunngjøringen er lagt ut på www.sel.kommune.no og linket opp til Sel kommune sin facebookside.

Les mer om støtteordningen på post- og teletilsynet sine nettsider
 

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 30. april 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 06. februar 2015