A A A
Forsiden/Tema/Sosiale tjenester

Startlån

Husbankens ordning med startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Lurer du på om du er i målgruppen for startlån og tilskudd? Eller ønsker du å søke lån og/eller tilskudd ?

Her kan du lese mer og søke om startlån

For mer informasjon om startlån, kontakt NAV Sel.
Ring NAV sentralt på 55 55 33 33 og spør etter Kåre Mæhlum.

Tips en venn Skriv ut