barn leser

Språk-, lese- og skrivevansker

Fra STATPED

Sjekkliste for å oppdage synsvansker - Statped

Språkverkstedet - med videoforelesning fra Møller kompetansesenter i Trondheim

Språk og tale - Nettportal om språk og tale

Dysleksi - Nettressurs om dysleksi

Dysleksi NORGE 

Lingit - Lese- og skrivestøtteprogrammer

Spesifikke språkvansker og flerspråklighet - artikkel av Espen Egeberg http://www.statped.no/globalassets/fagomrader/sprak-og-talevansker/sprak-og-talevansker-dokumenter/spesifikke-sprakvansker/egeberg-13-spesifikke-sprakvansker-og-flerspraklighet.pdf

Fra LESESENTERET

Kartlegging og læringsaktiviteter i språk og begrep

30 ordlisten - Strukturert ordlæring

12 apper anbefalt til språkstimulering - Professor ved HIOA, Margareth Sandvik

God artikkel fra lesesenteret om språkleker

Samling med språkleker til småskolen

Leserelaterte læringsressurser 

Huskesnu! Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre.

TrollordTrollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon.

Språktrappa er et strukturert program innen begrepsopplæring.

Rutiner for samarbeid, utredning, tiltak og bruk av digitale verktøy i tilrettelagt opplæring for barn med dysleksi. PDF document ODT document - Utformet av PPT NG

Begrepslæring - En strukturert undervisningsmodell.

Morsmål.no -En nettside for barnehage, skole og foreldre om språk.

Lesekroken til Nysgjerrigper - har en stor og mangfoldig samling av fagtekster med tilhørende undervisningsopplegg

Lesing av fagtekst - Lesing av fagtekst med eksempler fra naturfag - Sonja M. Mork, Naturfagsenteret.

Lesestimulerende tiltak

Bokslukerprisen - http://bokslukerprisen.no/

Tips en venn Skriv ut