Solid regnskapsresultat i Sel

Lavere pensjonspremie og økte skatteinntekter sammen med god budsjettstyring, førte til et overskudd med 13,9 mill. kr. i 2016.

Netto driftsresultat utgjør 3,8% av driftsinntektene og er godt over den økonomiske handlingsregelen som er 1,75%. Regnskapsresultatet fremkommer i hovedsak som følge av positiv avkastning fra Kommunal landspensjonskasse, lavere pensjonspremie og høyere skatteinngang.

Årsregnskapet skal revideres før endelig behandling i kommunestyret i mai.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 07. mars 2017 av Anders Teigen