Solid regnskapsresultat i Sel

Lavere pensjonspremie, lavere rente og økte skatteinntekter sammen med god budsjettstyring, førte til et overskudd med 16,8 mill. kr. i 2015.

Regnskapsresultatet fremkommer i hovedsak som følge av stor tilbakeføring av overskudd fra KLP og mindre reguleringspremie pensjon som følge av lavt trygde- og lønnsoppgjør.
Lavt rentenivå medfører også innsparinger på lånerenter. Skatteinngangen ble høyere enn forventet ved revidert statsbudsjett, og bidrar til et positivt regnskapsresultat.

Den endelige behandlingen av årsregnskapet skjer i kommunestyret i mai.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 26. februar 2016 av Anders Teigen