A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Skoler i Sel/Sel skule/Om Sel skule

Skulen vår

Sel skule sin visjon

Vår visjon

I skulane og barnehagane i Sel skal vi leggje forholda til rette slik at alle kan oppleve vekst og utvikling i eit inkluderande og søkjande miljø.

 

Sel skule panorama 2015

Info om skulen

Sel skule er ein 3-delt barneskule. Den er ein av 3 barneskuler i Sel kommune. Skulen ligg på tettstaden Sel, ca. 13 km nord for kommunesenteret Otta. 

Skulen består av to bygg og eit større uteområde. Det eldste trebygget vart tatt i bruk i 1908, og påbygd 1929. Ei ny fløy var oppført i 1959, og påbygd i 1979 med ny kontorfløy og gymsal.

Skulen har skuleåret 2017-18 52 elevar, og her arbeider 1 rektor, 6 lærarar, 2 assistent samt ein kontormedarbeidar.

Ein historisk gjennomgang av tidligare rektor Steinar Moen frå 1987

 

Kontaktinformasjon

Skulevegen 1, 2672 Sel

Tlf: 617 00 881

e-post: selskule@sel.kommune.no

Her finn du skulen på kartet

 

Skuledagen

Skuledagen

Tysdag og fredag slutter elevane kl. 13:00

Onsdag slutter 1. - 4. trinn kl. 11:00

Time Klokkeslett
1. time 08:15 - 09:00
2. time 09:00 - 09:45
3. time 10:00 - 11:00
4. time 11:30 - 12:15
5. time 12.15 - 13:00
6. time 13:15 - 14:00

 

 

Læraren

Tilsette ved skulen

 
 
 
 
Torgeir Sæteren
Rektor
Tlf: 61700881
 
Cathrine Haugen
Kontaktlærar 1. og 2. trinn
 
Elin Haugen
Kontaktlærar 3. og 4. trinn
 
Sigrunn Rønningen
Kontaktlærar 5. og 6. trinn
 
An-Magritt Rosten
Kontaktlærar 7. trinn
 
Merete Aas
Faglærar
 
Bjørnar Svelstad
Faglærar
 
Ebenezer Gapson
Assistent
 
Ingvill Borgen
Assistent
 
Anders Teigen
Kontormedarbeidar

 

Tips en venn Skriv ut