A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Skolehelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Målgruppe

Skoleelever mellom 6 - 16 år. For elever på videregående skole ivaretas skolehelsetjenesten av Oppland fylkeskommune.

Kriterier/vilkår

Du er skoleelev og under 16 år.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesøster har kontortid på de ulike skolene.

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Søknadsfrist

Du trenger ikke søke på denne tjenesten.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-05-24 10:31

Gyldig fra

2009-12-08 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser