A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris for tjenesten

Se det kommunale gebyrregulativ.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du finner informasjon og søknadsskjemaer på kommunens nettsider for SFO.

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Søknaden sendes til

Kontakt den enkelte skolen for skjema.


 

 

 

 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-11-17 11:22 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser