Skjema for konsultasjon og tilvising PPT NG

Konsultasjon og tilvising til PPT NG

Skjema for konsultasjon og melding til PPT NG finn de her.

ØNSKE OM KONSULTASJON:

Skjema ønske om konsultasjon

 

MELDING TIL PPT:

Skjema bokmål for PC

Skjema bokmål for hånd

Skjema nynorsk for PC

Skjema nynorsk for hand

Du kan be om ein konsultasjon kring barnet. Det betyr at saken ikkje blir meldt, men du kan få råd og rettleiing i forhold til spørsmåla dine, og hjelp til å finne ut om du bør melde barnet for utgreiing hos PPT NG. Skulen eller barnehagen kan også be om konsultasjon. Dersom dei ynskjer å ta opp konkrete forhold kring barnet med navn, skal foreldra samtykke og gjerne vere med. Dersom skulen ynskjer genrelle råd kring ein situasjon eller eit barn, skal all kommunikasjon foregå uten bruk av namn, slik at drøftingane er reelt anonyme.

Hugs å skrive under, og send skjemaet pr post til PPT NG, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.

Tips en venn Skriv ut