Otta sentrum i desember foto liv annette nygjerdet
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Skjema A-Å

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Æ | Ø | Å


A
Aktivitetstilbud dagtid - sosial, pleie- og omsorgstjenester.pdf
Ansvarsrett - søknad
Avlastning.pdf
Avlastningshjem.pdf

B
Barnehageplass for barnehageåret 2014/2015 - søknad
Barnehageplass for barnehageåret 2015/2016 - søknad
Besøkshjem.pdf
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Brukerstyrt personlig assistent.pdf

D
Drenering av jordbruksareal- søknad om tilskudd til drenering.pdf

F
Ferdigattest – søknad
Fond Kristen Ødegårds fond.pdf
Forsamlingshus - søknad om tilskudd.pdf
Fysioterapi_ergoterapi _Henvendelsesskjema.pdf.pdf

G
Gjennomføringsplan
Grus til private veger.pdf
Grøftetilskudd.pdf

H
Hjemmehjelp.pdf
Hjemmesykepleie.pdf

I
Idrettsformål - driftstilskudd.pdf
Igangsettingstillatelse - søknad
Individuell_plan_Henvendelseskjema_personlig_koordinator.pdf
Institusjon- Korttidsopphold - rehabilitering.pdf
Institusjon- langtidsopphold.pdf

K
Kommunal transport - sosial, pleie- og omsorgstjenester.pdf
Konsesjonsfrihet skjema for egenerklæring.pdf
Kulturformål søknadskjema for støtte.pdf
Kulturskole - søknad om inntak
Kulturskolen i Sel - Søknadsskjema.pdf

L
Landbruksvei søknadsskjema for bygging og ombygging.pdf
Ledig stilling - søknad
Ledsagerbevis.pdf
Legat Gunnhild Bakke f sørlies minnelegat.pdf
Legat sammenslåtte legat søknaddskjema.pdf

M
Matombringning - Sosial, pleie- og omsorgstjenester.pdf
Midlertidig brukstillatelse - søknad

N
Nydyrking_søknad_godkjenning_av_plan.pdf

O
Omsorgsbolig.pdf
Omsorgslønn.pdf
Oppdeling i eierseksjoner.pdf
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Psykiske helsetjenester.pdf

R
Reisevaksinasjon_skjema for utfylling.pdf
Rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf
Renovasjonsavtale_24_sekker.pdf
Renovasjonsavtale_36_sekker_standard.pdf
Renovasjonsavtale_48_sekker.pdf

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Samsvarserklæring
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skjøte.pdf
Sosial, pleie- og omsorgstjenester.pdf
Støttekontakt registreringsskjema.pdf
Støttekontakt.pdf
Søknadsskjema transporttjenesten.pdf

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Trygghetsalarm.pdf

U
Ungdomsraadet_søknadsskjema_for_støtte.pdf

V
Vassvegar damanlegg vatningsvegar søknadsskjema.pdf
| Mer++