Skiltvedtekter og diskusjon på facebook

Det har det siste døgnet vært stor aktivitet på Facebook vedr. Sel kommune og skiltvedtekter. Det er viktig for rådmannen å komme med noen oppklaringer rundt denne saken.

I går 30.mars var to av våre medarbeidere på rundtur i Otta sentrum for å besøke gårdeiere og næringsdrivende med 3  budskap:

  1. Informere om planlagt dugnad med vårpuss tirsdag 6.april i Otta sentrum.

  2. Informere om at kommunens arealdel er lagt ut på 3.gangshøring hvor også nye skiltvedtekter er innlemmet i høringsrunden. Høringsfrist er 6.mai 2016.

  3. Informasjon om gjeldene skiltvedtekter.

Det var en bevisst strategi at vi valgte å dra ut for å møte næringsdrivende for å gi denne informasjonen istedenfor å sende ut brev. Informasjonen har blitt oppfattet av flere som håndheving av skiltvedtektene i form av at skilt måtte fjernes. Dette var ikke intensjonen, og rådmannen beklager dette. Rådmannen har i dag hatt dialog med eier av Statoil Otta hvor vi har gjennomgått saken og fått avklart dette på en ryddig og konstruktiv måte.       

Det vil også bli gjennomført møte mellom Sel kommune og Otta nærings- og handelsforening om samme tema.    

Tips en venn Skriv ut
Publisert 31. mars 2016 av Eva Martinsen