A A A
Forsiden»Tema»Skatt og avgifter»Skatteoppkrever

Skatteoppkrever

06. mars 2014

Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Skatteoppkrevjaren i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har frå 6. mars 2014 samordna seg i skatterekneskapet. I den samanheng så får vi eit felles kontor som heiter Skatteoppkrevjaren i Ottadalen. Felles kontorstad er Vågå.

Kontoret har ansvar for:

  • Innfordring av skatt og avgifter
  • Kontroll av arbeidsgjevar
  • Kommunen sin skatterekneskap
  • Informasjon og rettleiing

Kontonummer til skatteoppkrevjaren i Sel er 6345.06.05176


Fylgjande er tilsett ved kontoret:

Svein Morten Haverstad tlf. 61 29 36 55  
Therese Beate Myhren tlf. 61 29 36 56  
Odd Ivar Bakken tlf. 61 29 36 53  
     


Kontordagar i dei andre kommunane.
Lom kommune: onsdag
Skjåk kommune: måndag og fredag.


Felles postadresse er:
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Edvard Storms veg 2 
2680 Vågå