A A A

Skatteavregning 2009 - høstutlegg

Utleggsdato: 20.oktober
Skatteseddel med avregning og eventuelt tilgodebeløp sendes ut i løpet av uke 42 -43

De som får sitt tilgodebeløp overført til konto i bank, vil ikke få noen beskjed om det - HUSK å sjekke bank-konto før du eventuelt etterlyser beløpet.

Det er opplyst på ligningsutkast hvilken konto tilgodebeløpet vil bli overført til. Hvis denne eller andre kontoer ikke er registrert hos skattemyndighet så vil tilgodebeløp komme på utbetalingskort.

For de som får restskatt er forfallsdato den 10. november. Dersom kravet er delt i to er forfallsdato for 2. termin 15. desember.

Utbetalt forskuddsskatt for 2009 er forfalt til betaling.

Tips en venn Skriv ut