Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Eiendomsskatt - aktuell informasjon

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

12.04.14

FORFALL PÅ FAKTURA FOR 2. TERMIN 2014. Krav på eiendomsskatt vil bli fakturert separat for 2. termin. Fakturaene vil få følgende forfallsdatoer: Faktura på kommunale avgifter for 2. termin forfaller til betaling den 20.05.14. Faktura på eiendomsskatt for 2. termin forfaller til betaling den 20.06.14

eFaktura_AvtaleGiro_logo

eFaktura og/eller Avtalegiro

26.03.14

Nå kan du selv melde fra hvilken betalingsform du ønsker. Du kan velge mellom AvtaleGiro, eFaktura eller begge i kombinasjon.

Eiendomsskatt - informasjon

12.03.14

Her finner du den informasjonen Sel kommune til enhver tid legger ut vedrørende eiendomsskatt for Sel kommune.

Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

06.03.14

Skatteoppkrevjaren i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har frå i dag samordna seg i skatterekneskapet. I den samanheng så får vi eit felles kontor som heiter Skatteoppkrevjaren i Ottadalen. Felles kontorstad er Vågå.

Eiendomsskattekontoret for Sel kommune

21.02.14

Eiendomsskattekontoret for Sel kommune er fortsatt på Sel rådhus. Her finner du kontaktinformasjon til prosjektmedarbeider og informasjon om hvor du skal sende eventuelle klager.

Samarbeid om skatt med ottadalskommunene

21.02.14

Sel kommunestyre har vedtatt å inngå samarbeid om skattoppkrever med kommunene i Ottadalen. Her finner du informasjon om kontortider og telefon nr til ansatte.

Sjølmelding 2013 - skatteoppgjør

21.02.14

Her finner du en kort foreløpig orientering om datoer/frister våren/sommeren 2014.

Avgifter og gebyrsatser for 2014

14.01.14

Kommunestyret har i møte 13.12.13 behandlet budsjett 2014 og gjort vedtak om kommunale eiendomsavgifter, gebyrer og betalingssatser. De årlige eiendomsavgiftene deles i 4 terminer med forfall: 20.02 / 20.05 / 20.08 / 20.11. For 1. termin vil eiendomsskatt bli fakturert på egen faktura. Septikkrenovasjon-faktureringen følger ordinær utskriving av kommunale avgifter kvartalsvis, og da med kravet fordelt på hele året. Tømming utenom rute faktureres i etterkant.

Mottar du fremdeles papirfakturaer?

18.04.12
– benytt heller eFaktura og/eller AvtaleGiro.
Alle som ikke bruker avtalegiro eller eFaktura vil i løpet av kort til få informasjon i posten om hvordan de enkelt kan bytte til eFaktura og/eller Avtalegiro for betaling av kommunale avgifter.
Efaktura logo

Spørsmål og svar om eFaktura

18.04.12
Her finner du spørsmål og svar om bruken av eFaktura
Logo for avtalegiro

Spørsmål og svar om Avtalegiro

18.04.12
Her finner du spørsmål og svar om bruk av avtalegiro.

Regninger til Sel kommune

14.12.10
Ved rett merking av regninger til virksomheter i Sel kommune, vil krav bli behandlet forløpende. Felles fakturaadresse er: Fakturamottak, Sel kommune, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta.

Forfallskalender for næringsdrivande

23.12.09
På denne oversikta finn du fristar for skatter og avgifter