A A A
Forsiden»Tema»Næringsliv»Sjenking og servering

Sjenking og servering

26. mars 2013

Salgs- og skjenkebestemmelser

Salgs- og skjenkebestemmelser for virksomheter som har bevilling etter alkohollova i Sel kommune. Kommunestyret har 30.05.2016, vedtatt følgende salgs- og skjenketider for perioden 2016 – 2020.

10. august 2016

Etablererprøven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Påmelding, betaling og pensum.

10. august 2016

Kunnskapsprøvene

For å få skjenke- og salgsbevilling kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøvene i alkoholloven for skjenke- og salgsbevilling. Påmelding, betaling og pensum.

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening