Topp 5 brukersøkelser

Resultat fra brukerundersøkelser 2014

Sel scorer høyt på flere tjenestefelt

Kommuneforlaget har lagt fram resultatene fra brukerundersøkelsene som ble gjennomført i norske kommuner i 2014. Resultatene viser at både Sel og Norddalskommunene generelt gjør det svært bra på mange felt.

Brukerundersøkelsene gir et grunnlag for å sammenligne tjenestetilbudene i landets kommuner, og er et verktøy for å forbedre tjenestetilbudet i kommunene.

Sel er best på SFO

Sel har fått landets høyeste gjennomsnittsscore på SFO. Det viser tall sammenstilt med KF Analyse fra brukerundersøkelse SFO 2012-2014. 

Vi jobber aktivt med målstyrt ledelse. Brukerundersøkelser gir viktige indikatorer på tjenestekvaliteten, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur Kristin Rønn Gårderløkken.

- I Sel vektlegger vi trivsel, tilsyn, tydelige rutiner og bruker med virkning. SFO er barnas fritid, derfor er vi opp tatt av at elevene får være med å velge der det er hensiktsmessig. I tillegg til at vi har god kommunikasjon med for eldr ene, sier kommunalsjefen.

Topp 5 kulturskole
Topp 5 kulturskole

Nest best på kulturskole

Sel scoret også svært høyt på kulturskoletilbudet vårt. Der var bare Balestrand kommune bedre.

Du kan laste ned og lese hele vedlegget fra Kommuneforlaget her.

Nord-gudbrandsdalskommunene blir viet stor plass, og hele intervjuet med Kristin Gårderløkken kan leses der.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 15. februar 2016 av Anders Teigen | Oppdatert 15. februar 2016