A A A
Lokalsamfunn med MOT

SEL - lokalsamfunn med MOT

I løpet av to dager har ledere i Sel kommune sammen med næringsliv og frivillige organisasjoner lært om hvordan vi kan bruke MOT-verdier til å sammen skape et bedre lokalsamfunn i hele Sel kommune.

MOTs visjon er et varmere og tryggere oppvekstmiljø.

Sel kommune er valgt ut og har takket ja til å være MOT-pilot, som en av fire andre kommuner i landet. Sel har vært MOT-kommune i mange år, og å være MOT-pilot innebærer at den kommunale organisasjonen sammen med representanter fra næringsliv, idrettslag, ungdomsråd og andre kan bidra i å videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet med MOT-filosofien som felles plattform.

MOT - leder Atle Vårvik har de to siste dagene holdt motiverende og lærerike foredrag med fokus på "hva betyr dette for meg og oss". Atle har inspirert til hvordan vi kan bygge mennesker og styrke motet til både oss selv og andre. Hvorfor det viktig å vise mot? Hva gjør det for den enkelte, for en gruppe og for et lokalsamfunn når det utvises mot?

Vi er så heldige i Sel at vi har vår egen MOT-manager Sigrid Setsaas. Hun begynner å jobbe som MOT-manager i august, og en av rollene hennes vil være å hjelpe til med å bygge opp MOT-kultur i hele Sel kommune. Sammen med Sigrid og MOT skal vi skape en felles forståelse for hvordan vi skal skape et trygt og modig lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om organiseringen av MOT i Sel


På nettsiden www.mot.no finner du mye nyttig informasjon om MOT.

MOT's Verdier:

  • Mot til å leve
  • Mot til å bry seg
  • Mot til å si nei

MOT's Prinsipper:

  • Jobbe i forkant
  • Se hele mennesket
  • Forsterke det positive
  • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

Les mer om MOTs filosofi her.

Hvordan få filosofien ut i live?

Les om MOTs teorigrunnlag her.

Lokalsamfunn_med_MOT.jpg
Enighet om at Sel skal bli et godt lokalsamfunn med MOT.
Fra venstre: Rådmann Kaija Eide Drønen, MOT-koordinator Elisabeth Fossmo Lien,
MOT-manager Sigrid Setsaas, MOT-informatør Jan-Erik Lien,
MOT-president Atle Vårvik og Ordfører Dag Erik Pryhn.

Sigrid og Atle_500x373.jpg
I august 2014 begynner Sigrid Setsaas som MOT-manager.
Atle Vårvik ønsker Sigrid lykke til med det viktige arbeidet.

Sigrid og ordfører_500x417.jpg
Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, gleder seg til å samarbeide mer med MOT og Sigrid fremover.

Tips en venn Skriv ut