Karl Inge Henriksen

Sel kommunes kulturpris for 2016 til Karl-Inge Henriksen

Driftsutvalget tildelte i møte 13.02.17 Sel kommunes kulturpris for 2016 til Karl-Inge Henriksen. Begrunnelsen for tildelingen er Karl-Inges brede engasjement innen kulturlivet i Sel.

Han har vært deltakende i en årrekke som ivrig korsanger, som leder i Sel sangkor og i styret til Norges korforbund Gudbrandsdal. I teater og revy har han vært aktiv gjennom Sel teaterlag, Ottarevyen og ikke minst i Kristinspelet på Jørundgard der han har hatt flere roller. I tillegg har han også vært aktiv i Folkeakademiet, både lokalt og i landsstyret, i over 25 år. Her har han bidratt til at akademiet har støttet kulturaktiviteter i et bredt spekter både for barn, unge og eldre. Den kulturelle spaserstokken er et eksempel på en av aktivitetene de nå har gjennomført over mange år. Karl-Inge har alltid ivret for frivillig arbeid, også i en periode som leder av Sel frivilligsentral. Han har uttalt at «frivillighet er limet i samfunnet vårt», et motto han selv alltid har etterlevet.

Videre kan det nevnes at Karl-Inge har vært leder av menighetsrådet, vært tekstleser i kirken og hatt mange oppgaver i kirken forøvrig. Han har også vært med å sette i gang Sel demensforening, der han har vært en aktiv leder. Pårørendeskole for demente er et av ansvarsområdene han har hatt. Tidligere har også Karl-Inge vært aktiv som trener innen flere idretter blant annet fotball og svømming. Listen kunne vært lengre. Karl-Inge har uten tvil vært en meget god representant innenfor det utvidede kulturbegrepet med bakgrunn i det brede spekter av kulturaktiviteter han har vært involvert i. I tillegg er Karl-Inge en person som alltid har godt humør, er inkluderende og har mye omsorg for menneskene rundt seg både familie og andre. Han er en verdig mottaker av Sel kommunes kulturpris for 2016.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 14. februar 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 28. februar 2017