Sel kommunes årsmelding for 2014 er klar

Sel kommune utarbeider hvert budsjettår en årsmelding for kommunens drift. Årsmeldingen skal vise hvilke mål vi har oppnådd, og hva vi har produsert av tjenester. Dokumentet er primært en tilbakemelding til politikerne, men også til befolkningen generelt. Årsmeldingen viser resultater og måloppnåelse for kommunen som helhet og detaljer om resultatene til fagenhetene og til de enkelte satsingsområder.

Årsmeldingen kan du laste ned her.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 29. mai 2015 av Anders Teigen | Oppdatert 16. juni 2016