Sel kommune - en digital kommune i 2020

Sel kommune har  som målsetning å være en 100% digital kommune i 2020. Dette er et svært ambisiøst mål og kommunen har satt i gang flere spennende tiltak for å sikre at de når målet på en god måte, samtidig som de får med seg kommunens ansatte og innbyggerne i prosessen. Sel kommune har startet en smart kommune pilot sammen med Telenor hvor man lager en strategi og plan for digitaliseringen av kommunen med fokus på blant annet innføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. De legger også stadig flere av sine tjenester over på digitale plattformer, og som et ledd i digitaliseringen så iverksetter de nå en omfattende opplæring og kursing av ansatte og befolkningen.

Internett for alle

En viktig milepæl i dette arbeidet er et storstilt «Internett for alle» kurs på Otta 8-9 mars, hvor kommunens ansatte og elever fra IKT-servicefag linja på Nord Gudbrandsdal vdg avd Otta skal kurse alle som vil lære mer og som kanskje ikke føler seg helt komfortable med den nye digitale hverdagen. Dette arrangementet kan du lese mer om her.

Oversikt over kursdatoer som skjer på Kulturhuset på Otta:

Kurs for innbyggere 8 mars;          kl 17.00  - 20.00
Kurs for innbyggere 9 mars;          kl 13.00 – 16.00

 

Bakgrunn

Flere bakgrunnsundersøkelser ligger til grunn for arrangementet, bl.a. følgende:
 
• Kommunen mottar ca. 70% av alle forenklede byggesøknader på papir, selv om dette er tilgjengelig digitalt.
• Kommunen mottar ca. 80% av alle forenklede stønadssaker på papir, selv om dette er tilgjengelig digitalt.
 

Rådmannen om prosjektet - se filmen

Kaija.jpg

Både Rådmann og Ordfører i kommunen vil være støttespillere og vertskap for arrangementet fra kommunens side. Telenor har laget en kort film der rådmannen forteller litt om ambisjonene og utfordringene kommunen står overfor. Denne filmen kan du se her.

Bruk hue

I tillegg til nybegynnerkurs på mobil og nettbrett så vil også Telenors landsdekkende prosjekt mot Digital Mobbing (Bruk Hue – et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet) være i Sel disse dagene. De skal ha samlinger for elever og foreldre for alle skolene i Sel. Dette kan du lese mer om her. Det blir med andre ord både kursing for nybegynner i å logge seg på og bli digitale, samtidig som det blir kurs i nettvett og råd mot digital mobbing for barn, unge og deres foreldre.

 

Aldri før har vi satset så stort, på tvers av generasjoner – og det skjer altså i Sel kommune 8-9 mars.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 02. mars 2016 av Anders Teigen | Oppdatert 02. mars 2016