Ammekyndig helsestasjon illustrasjonsbilde

Sel har ammekyndig helsestasjon!

Sel kommunes helsestasjon er evaluert og godkjent av Nasjonalt kompetansesenter for amming, som AMMEKYNDIG HELSESTASJON.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming har i samarbeid med LaH (Landsgruppe for helsesøstre) utarbeidet faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner. Retningslinjene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Retningslinjene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

Leder for helsestasjonen i Sel, Anne Enkerud Lien, viser stolt frem plakaten som bekrefter at Sel kommune nå har offisielt godkjendt ammekyndig helsestasjon.

- Vi har jobbet med dette i en fire års periode, sier Anne. Hun forteller at de har vært gjennom flere kurs, brukerundersøkelser, opplæring av personale og utarbeiding av prosedyrer. - Målet er økt ammeforekomst, noe som er ett av de viktigste konkrete folkehelsetiltakene vi har, sier Anne. At amming er noe Anne og de andre på helsestasjonen i Sel er opptatt av er lett å se, og oppgaven rundt å bevisstgjøre foreldre er noe de tar på alvor. - Det er viktig å presisere at dette er ett valg foreldre må ta selv, men vi er opptatt av bevisstgjøring sier Anne.

- Dersom du har spørsmål rundt amming, eller ønsker å vite mer om hva en ammekyndig helsestasjon er, så ta gjerne kontakt med oss, sier leder for helsestasjonen Anne Enkerud Lien.

Her finner du mer informasjon og nyttige råd og tips:

Ammekyndige_helsestasjoner_og_jordmorvakten.pdf

www.ammehjelpen.no

Her kan du lese mer om ammekyndig helsestasjon

 

Helsestasjonen i Sel har blitt godkjent som ammekyndig helsestasjon

Tips en venn Skriv ut
Publisert 13. mai 2013 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 03. juni 2015