A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse


Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

barnevernteneste@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Sel og Vågå barnevernteneste
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-05-24 09:21 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser