A A A
Otta som regionsenter  samling

Samordnet innsats for et styrket regionsenter i Nord-Gudbrandsdal

Sel kommune arbeider med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter», og i den forbindelse ble det den 23. november holdt en workshop på Otta kulturhus. Samlingen er oppstarten på en lengre prosess, og det er for 2013 planlagt to samlinger til. Arbeidet skal munne ut i en strategi for utvikling av regionsenteret

Deltakere på samlingen var formannskap og administrasjon i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen samt relevante instanser, lag og foreninger. Samlingen foregikk i vekslingen mellom faglige innledninger og arbeid i grupper.

Hensikten med første samling var å bygge opp en felles forståelse for dagens situasjon samt hvilke utfordringer og muligheter vi ser for oss i forhold til å videreutvikle Otta som et attraktivt regionsenter. Deltakerne viste et stort engasjement under workshopen og det framkom mange momenter som blir nyttige i den videre prosessen.

Alle innleggene på samlingen kan leses her:
Hvorfor_er_alle_tjent_med_at_Otta_lykkes_Kjetil_Lundemoen-Fylkespolitiker.pdf

Nabosynspunkt_paa_Otta_Aud_Hove_Politiker_i_Skjaak.pdf

Ottas_muligheter_og_utfordringer_christl_Kvam_NHO.pdf

Tallenes_tale_Tone_Bjoernhaug_Asplan_Viak.pdf

Otta_som_regionsenter_Ingvill_Dahl_Distriktsenteret.pdf

Tips en venn Skriv ut