Ottasentrum

Samling i Utvikling av Otta som regionsenter 19 Juni 2013

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» ble det den 19. juni holdt en samling på Norlandia Otta hotell. Vi samlet totalt 45 deltakere , som gjennom innlegg og workshop bidro til en nyttig dag. Her kan du lese innlegg og se hele rapporten som oppsummerer innleggene og gruppearbeidet.

Som et ledd i en skrittvis prosess skal det avholdes tre større samlinger, hvorav dette var andre samling. Prosjektet skal legge til rette for et framtidsrettet utvikling av Otta som regionsenter, og arbeidet gjennom prosessen skal munne ut i en strategi for utvikling av regionsenteret Otta.

I tillegg til innlegg ble deltakerne utfordret på hvordan Otta kan styrkes og utvikles som regionsenter; sett i forhold til temaene: bolig, besøk og bedrift. Videre arbeidet deltakerne med konkrete utfordringer i forhold bl.a. i forhold til fortetting og gatebruk.

Rapporten oppsummerer de ulike innleggene fra den 19. juni og gruppearbeidene på samlingen:
Otta som regionsenter oppsummering_samling2 19.juni2013.pdf

Innleggene i sin helhet fra samlingen kan leses her:
 
Innledning regionsenterprosjektet Innlegg ved Line Brånå.pdf

Forventninger til et regionsenter Innlegg ved Per Erik Fonkalsrud.pdf

Spørreundersøkelse til hytteeiere Innlegg ved Line Brånå.pdf

Et liv som hyttebebuer Innlegg ved Stein Ivar Lien.pdf

Byen Otta vår framtid Innlegg ved Nord-Gudbrandsdal videregående.pdf

Otta som regionsenter i et reiselivsperspektiv Innlegg ved Eldrid Rudland.pdf

Byutviklingstatus på gjennomført og igangsatt arbeid Innlegg ved Line Brånå.pdf

Lokale forventninger og ønsker fra handelsstand Innlegg ved Tove Myhren.pdf

Gatebruksplan og fortettingsstudie Innlegg ved Asplan Viak.pdf

Tettstadutvikling Norheimsund Innlegg ved Borghild Storaas Ones.pdf
 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 12. juli 2013 av Anders Teigen | Oppdatert 20. desember 2016