A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Skoler i Sel/Otta ungdomsskole/Råd og utvalg

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor kan være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Første møte i samarbeidsutvalget dette skoleåret bestemmes senere.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

 

Samarbeidsutvalget 2017-18

Leif Solheim Rektor
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vararepr. Foreldre:  
Vararepr. Elever:    

Skolemiljøutvalg:

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, møter også .... Vara: ...

Representanter til skolemiljøutvalg Elever:
Siden det sist skoleår ikke var møte i skolemiljøutvalget ble det ikke valgt representanter i elevrådet. De tar det opp igjen om det blir aktuelt.

 

Brosjyre fra FUG om å være med i et samarbeidsutvalg.

 

Tips en venn Skriv ut