A A A
Forsiden/Tema/Næringsliv/Skjenking og servering

Salgs- og skjenkebestemmelser

Salgs- og skjenkebestemmelser for virksomheter som har bevilling etter alkohollova i Sel kommune. Kommunestyret har 30.05.2016, vedtatt følgende salgs- og skjenketider for perioden 2016 – 2020.

SALGS- OG SKJENKEBESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER SOM HAR BEVILLING ETTER ALKOHOLLOVA  I SEL KOMMUNE

Kommunestyret har 30.05.2016, vedtatt følgende salgs- og skjenketider  for perioden 2016 – 2020:
 
Salg:
 
a) Salg og utlevering av alkohol med volumprosent inntil 4,7 (tilsvarer øl) kan skje fra kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
 
b) Salg og utlevering av alkohol med volumprosent inntil 4,7 kan skje fra kl. 08.00-18.00 på dager før søn- og helligdager. På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften mellom kl. 08.00 og 18.00.
 
c) Salg og utlevering av alkohol med volumprosent inntil 4,7 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 
 
Skjenking:

a) Skjenketiden for alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 1 med inntil 4,7 prosentvolum alkohol (tilsvarer øl) og alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 2 med inntil 22 volumprosent alkohol (tilsvarer vin) er fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

b) Skjenketiden for alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 3 med inntil 60 volumprosent alkohol (tilsvarer brennevin) er fra kl. 16.00 til 01.00.

c) Skjenkestedene kan for alkoholholdig drikk i alkoholgruppe 3 med inntil 60 volumprosent alkohol (tilsvarer brennevin) søke om utvidet skjenketid i forbindelse med natt til lørdag og søndag og i forbindelse med jul, nyttår, påske og 1. og 17. mai.

d) Skjenketid utover kl 02.00 tilstås ikke (maksimaltid for skjenking).

e) Skjenketiden for uteservering følger skjenketiden.

f) Ellers gjelder bestemmelser fattet i vedtak for det enkelte skjenkested.

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening