Kommunereformen

Sakliste for møte i styringsgruppa 12.1.16

Her finn du sakliste og møtedokument til styringsgruppa sitt møte, tysdag 12. januar kl 9.00 - 12.00 i kommunestyresalen i Vågå 

Sakliste:

1. Referatsaker 

 • Referat frå sist møte i styringsgruppa 16.10.2015.
 • Vedtak i kommunestyremøta i Sel og Vågå i november
 • Referat frå prosjektgruppemøta 16.12.15 og 6.1.16 - herunder søknad om skjønnsmidlar
 • Breva frå statsråd Sanner og fylkesmannen i Oppland sist i oktober om vegen vidare med kommunereformen
 • Status prosesser i nabokommunar, (Norddalen og Midtdalen) – jf også utsendt infobrev frå Midtdalen
 • Møte mellom ordførarane i Vågå, Lom og Skjåk 7.1.16.

2. Intensjonsavtale, jf vedlagt utkast og eksempel frå Nye Lindesnes

3. Prosessplan, jf vedlagt utkast

 • møteplan for 1. halvår 2016, jf vedlagt forslag

4. Ordføraranes oppfølging av

 • kontakt med statsråd Sanner
 • media
 • anna

5. Førebuing av sak til kommunestyra

 • Saksframlegg og arbeidsdeling
 • Vedlegg – herunder ajourført prosjektplan, jf vedlagt versjon 3

6. Eventuelt

Møtedokument:
 

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
695Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
492Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
252Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
294Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
243Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
177Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2016-01-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
116Kb   2016-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2016-01-11

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 11. januar 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 11. januar 2016