A A A
Forsiden/Tema/Tekniske tjenester

Rydding av vegetasjon

NGR ber om at den enkelte hjemmelshaver etterser vegetasjon som vokser inn i kommunal veg.

Alle har ett ansvar for sin eiendomsgrense og påse at grener og lignende ikke er til hinder for alminnelig ferdsel. Dersom dette ikke etterfølges, vil ikke søppelsekker og papirinnsamling bli hentet av renovatør.

Tips en venn Skriv ut