A A A
Forsiden»Tema»Samfunnssikkerhet og beredskap»ROS-analyser

ROS-analyser

ROS analyser
25. november 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Kommunen har ansvar både for å forebygge alvorlige ulykker og begrense skadene ved kriser og katastrofer. Helt sentralt i dette arbeidet er gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser.