Revidering av forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr

Sel kommune kunngjør oppstart av arbeidet med revidering av forskrift om Kommunale vann- og avløpsgebyr. Gjeldende forskrift er vedtatt av Sel Kommunestyre 16.06.2003. Eventuelle merknader eller spørsmål om arbeidet kan rettes til fagleder Bjørn Aabakken, tlf 977 38 314 innen 05.08.2016

Her kan du lese gjeldende forskrift (pdf)

Den nye forskriften vil bli lagt ut til offentlig høring i 6 uker når den er ferdig utarbeidet.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 14. juni 2016 av Ann Iren Sagdalen | Oppdatert 11. januar 2017