A A A
Forsiden/Tema

Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hentekalender Sel kommune


Partnere

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall


Lover

Forurensningsloven
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Myrmoen miljøstasjon

Miljøstasjonen ligg ca. 6 km. frå Otta sentrum, ved fylkesvegen mot Vågå.

Adresse: 
Veggumsvegen 464, 2670 Otta.

Opningstider:
Tysdag og torsdag kl. 12-18.

Kontakt:
Tlf. Myrmoen miljøstasjon: 975 54 743
(eller kontor Dovre: 61 24 21 00 / 480 38 444)

Skjema

Renovasjonssekker for 2017

Det er 3 abonnement å velge mellom:

Standard abonnement  –  36 sekker, følger tømmeruta

B – ab 48 sekker

C -  ab  24 sekker

Skjema finner du under skjema A-Å 


Søknadsfrist

Frist for å endre på abonnementet for 2017 er 01.09.16

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

eller

Sel kommune
Botten Hansensgate 9
2670 Otta

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-05-24 15:09

Gyldig fra

2009-09-23 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser