A A A
Forsiden/Tema/Helse/Rehabilitering

Rehabilitering

21. desember 2016

Bassengtrening med fysioterapeut i Heidal Svømmehall

Bassenggruppe i Heidal Svømmehall. Det er varmt vann og en fysioterapeut vil lede gruppa. Passer for alle, påmelding og info på tlf. 61700827 / 90124678. 10 plasser, «førstemann til mølla!». Oppstart mandag 9.januar kl.16. Vel møtt!

24. august 2016

Rehabilitering i Sel kommune

Rehabiliteringstjenesten i Sel kommune består av:

Fysioterapitjenesten:

Fagleder:
Anne Kjersti Sørhaugen - mobil: 922 20 278
- Frisklivsveileder

Britt Sagflaten - mobil: 941 61 499
- 50% NGLMS (fysio)
- 50% Fysio

Thale Lindstad - mobil: 415 37 286
- 100% Fysio
- Hverdagsrehabilitering

Ergoterapitjenesten:

Fagleder:
Britt Slettmoen - mobil: 950 40 552
- Hverdagsrehabilitering

Mona Lisa Skomakerstuen - mobil: 948 23 435
- Hovedkontakt i kommunen for NAV hjelpemiddelsentralen
- Demensteam

Ergoterapeut har følgende kontaktpersonoppgaver:
- Hørselskontakt
- Synskontakt

Besøksadresse til ergoterapi- og fysioterapitjenesten:

Adresse: Selsvegen 20, inngang fra Wildenveys gate

Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler:

Jonny Hugo Johansen - mobil: 975 67 243
- Hjelpemiddelformidler

Besøksadresse:  Skansen 1A - Otta

01. august 2016

Hverdagsrehabilitering i Sel

Sel kommune startet i 2015 opp med forsøk på hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode. Dette er et samarbeid mellom hjemmetjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Vi fikk tildelt 990.590 kroner i prosjektmidler fra Fylkesmannen som brukes til 0,5 stilling innen hver av de tre tjenestene.

Hverdagsrehabilitering går ut på å fokusere på den enkelte bruker sitt behov for å gjøre de i stand til å mestre egen hverdag mest mulig på egenhånd.

24. august 2016

Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler

Her finner du kontaktinformasjon for Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler.

09. juli 2012

Delplan for Rehabilitering 2012 - 2020

Delplan for Rehabilitering Sel kommune 2012 - 2020, planen er vedtatt i Sel kommunestyre 18.juni 2012. Her kan du laste ned hele planen (pdf-fil).