A A A

Reguleringsplan for Rustdalen masseuttak

Sak 73/12. Sel kommunestyre vedtok,03.09.2012, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Rustdalen masseuttak nord med følgende endring:Pkt. 1, k): for folk og dyr.

Planbeskrivelse
Planbeskrivelse.pdf

Planbestemmelser
Planbestemmelser.pdf

Plankart
Plankart.pdf

Utskrift av møtebok
Utskrift_av_moetebok_Rustdalen_masseuttak.pdf


Kunngjøring av planvedtak

Kommunestyret i Sel har i møte 03.09.12, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende plan:
Sak 73/12. Reguleringsplan for Rustdalen masseuttak nord

Planen omfatter en videreføring av eksisterende masseuttak på eiendom 277/3. Planområdet ligger ca 1,5 km vest for enden av Selsvatnet og ca 1 km i østlig retning fra kommunegrense mellom Sel og Vågå. Planen berører hele eller deler av 277/3, 277/1 og 341/10.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune, plan og beredskap, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.

Tips en venn Skriv ut