A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Reguleringsplaner

2. gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/Plan og beredskap, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no 
Frist for å komme med merknader er 3. juni 2016

Formannskapet har i møte 13.04.16, sak 32/16 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-10 og 11 å legge justert forslag til reguleringsplan for nytt masseuttak på Sandbumoen ut til 2.gangs offentlig ettersyn.

Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.

Dokumenter til saken kan du laste ned her:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
983Kb   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
109Kb   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
72Kb   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2016-04-22

 

 

 

Tips en venn Skriv ut