A A A

Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan for E6, parsell Bredevangen-Otta

Kommunestyret i Sel har i møte 18.03.13, sak 18/13, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6, parsell Bredevangen-Otta. Planen er en del av den sammenhengende planlegging av ny E6 fra Ringebu til Otta.

Kommunestyret i Sel har i møte 18.03.13, sak 18/13, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6, parsell Bredevangen-Otta. Planen er en del av den sammenhengende planlegging av ny E6 fra Ringebu til Otta. Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune, plan- og beredskap, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring. Evt krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser.pdf

Oppsummerte merknader

Plankart_del_1.pdf

Plankart_del_2.pdf

Plankart_del_3.pdf

Utskrift_av_moetebok_E6_parsell_Bredevangen_Otta.pdf

Tips en venn Skriv ut