A A A

Reguleringsplan for E6- kryss med fv. 438 på Sel

Sak 47/10. Kommunestyret i Sel, har i møte 30.08.10, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6- kryss med fv. 438 på Sel. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbedringer, for å øke trafikksikkerheten og å bedre trafikkavviklingen av krysset.

Utskrift av møtebok (pdf-fil)

Vedtatt reguleringsplan (pdf-fil)

Vedtatte planbestemmelser (pdf-fil)

Evt. krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

Tips en venn Skriv ut