A A A

Reguleringsplan for del av Fv. 440- Heidal

Sak 21/12. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Sel kommunestyret i møte 26.03.12, i sak 21/12 vedtatt reguleringsplan for Fv. 440- utbedring av vegen fra Løftenkrysset-Prestgardsbrua i Heidal.

Hensikten med planen er utbedring av vegen, for å bedre trafikksikkerheten og oppnå en bedre standard på vegen.

 
Planbeskrivelse: 
Planbeskrivelse.pdf
 
Planbestemmelser:
Planbestemmelser.pdf
 
Plankart del 1:
Plankart_del_1.pdf
 
Plankart del 2:
Plankart_del_2.pdf
 
ROS-analyse:
ROS-analyse.pdf
 
Utskrift av møtebok:
Utskrift_av_moetebok.pdf
 
Evt. krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.
Tips en venn Skriv ut