Reguleringsendring for Sandbumoen masseuttak

Sak 73/13. Kommunestyret i Sel har i møte 13.12.13, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak. Planendringen omfatter i hovedsak bestemmelsen om endring av driftstid for asfaltproduksjon. Ny driftstid for asfaltproduksjon er 07.00-22.00 mandag til fredag.

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse_Konsekvensutredning.pdf

Plankart.pdf

Støvrapport.pdf

Støyberegninger.pdf

Utskrift av møtebok.pdf

 

Evt krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter 15-3 må være satt fram innen tre år.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 09. januar 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 26. februar 2015