A A A
Forsiden/Om Sel kommune/Årsmelding 2016

Regnskap og årsmelding 2010 for Sel kommune

Regnskap 2010, årsmelding 2010 og sak til politisk behandling om årsregnskap og årsmelding for 2010 samt disponering av årets resultat finner du her.

Dokumentene inneholder mye informasjon om kommunens økonomi og drift av de ulike virksomhetene i kommunen. Videre opplysninger om de omfattende investeringer som kommunen har gjennomført siste året. Revisjonsberetningen ligger bakerst i regnskapet.

Saken blir først behandlet i kontrollutvalget 14. april.
De gir sin uttalelse til formannskapet som behandler og innstiller i saken i møte 16. mai før kommunestyret fatter endelig vedtak 23. mai 2011.

Årsmelding 2010.pdf

Regnskap 2010.pdf

Saksframlegg regnskap, årsmelding og disponering resultat 2010.pdf

Tips en venn Skriv ut