A A A
Regionrådet i Nord-Gudbarndsdal logo

Søknadsfrist 1. februar 2017

Regionrådet bevilger 800.000 til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har for 2017 bevilget 800.000 til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert
næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1.februar.

 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som en
aktivitet med kommersielt fokus som bygger på regionens natur- og kulturrikdom.

Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra til en utvikling og modernisering av regionens
opplevelsesnæringer.

Regionrådet ønsker at aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger. Eksempel på
økonomiske ringvirkninger kan være overnatting, servering, transport, varehandel, honorar til
frivillig sektor m.m.

Regionrådet vil benytte en brei definisjon av hvilke tiltak og arrangement som defineres
innenfor begrepet natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Kostnader til investering kan ikke være en del av søknadsgrunnlaget.

Det er ønskelig at tiltakene fordeles tidsmessig over året, slik at de får størst utbytte av felles
kompetanse, utstyr og ikke konkurrerer om frivillige eller publikum.

Retningslinjer:

  1. Aktiviteten skal ha privat eller frivillig eierskap.
  2. Aktiviteten skal ha kommersielt fokus som gir økonomisk effekt for bedrifter og/eller frivillig sektor.
  3. Årvisse aktiviteter med underskudd over flere år må vise til nødvendig omstilling/utvikling for å bli prioritert.
  4. Ansvarlig for aktiviteten skal legge fram et budsjett med minimum 50 % egeninnsats i form av billettinntekter, salgsinntekter, egenkapital og/eller arbeidsinnsats.
  5. Aktiviteten skal eies av en registrert organisasjon. (registrert i foretaksregister eller frivillighetsregister) Som hovedregel skal forretningsadresse være i Nord-Gudbrandsdal.
  6. Aktiviteten skal gjennomføres i Nord-Gudbrandsdal.
  7. Aktiviteten bør ha et langsiktig perspektiv med utviklingspotensial.
  8. Aktiviteter som fremmer samarbeid blir prioritert.

Søknad:
Søknad sendes på epost til: e-post@regionkontoret.no
Søknadsfrist: 1. februar 2017

Behandling:
Svar på søknaden: Seinest 01.mars

Innstilling til tilskudd blir gjort av 6K Næring, og vedtas av regionsjefen etter fullmakt fra
regionrådet. Vedtaket kan kun påklages med henvisning til formelle saksbehandlingsfeil i
forhold til vedtatte retningslinjer. Klageinstans er regionrådets arbeidsutvalg.

Utbetaling etter framlagt rapport og regnskap. Det kan utbetales inntil 50 % før framlagt
rapport og regnskap. Tilskuddet skal ellers gis etter gjeldende regelverk for offentlig støtte.

 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, Skansen 7, 2670 Otta

www.nord-gudbrandsdal.no

Tips en venn Skriv ut