A A A

Kommunereformen

Rådgivende folkeavstemming 22. mai

Her følger informasjon om forhåndsstemming, hvem som kan stemme og stemmelokaler.

HER KAN DU FORHÅNDSSTEMME:

Alle hverdager mellom kl. 08.00 -15.30 fra 2. mai til
20. mai.

• Servicetorget, Sel rådhus

I tillegg er det mulig å stemme:
•    Amfi Otta, lørdag 7. mai kl 11.00 - 15.00.
•    Torsdag 12. mai 2016 vil det være mulig å stemme fram til kl. 19.00 i servicetorget, Sel rådhus
•    Selsro bo-og aktivitetssenter, torsdag 12. mai kl. 10.00 - 12.00
•    Sel Sjukeheim, torsdag 12. mai kl.13.00 - 15.00
•    Heidalstun bo- og servicesenter, onsdag 18. mai kl. 09.00 -11.00

Valgstyret i Sel

STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved folkeavstemmingen 22. mai må du stå i manntallet.
Du kan undersøke om du står i manntallet i den kommunen du bor, når det blir lagt ut til ettersyn. Du må være folkeregistrert i kommunen pr. 31. mars 2016 for å kunne stemme ved folkeavstemmingen.
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og fylle 16 år eller mer innen utgangen av 2016.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller du meiner det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og grunngitt.  Send klagen til valgstyret i kommunen. 

Manntallet er lagt ut til ettersyn på:
· Sel bibliotek, Otta 
· Coop Mega, Sel 
· Sjoa Mat og Bensin, Sjoa 
· Coop Marked, Heidal 
· Sel rådhus

Send klage over feil i manntallet til: Valgstyret i Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller til; postmottak@sel.kommune.no

STEMME HJEMME?

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindra fra å møte på stemmelokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.  Det er ikke nødvendig å søke dersom du oppholder deg på en institusjon der det blir arrangert forhåndsstemming.  Når du tar kontakt må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du er på den siste uka før valget.  Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknadsfrist fredag 13. mai 2016

Søknad sendes: Valgstyret i Sel, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta eller epost; postmottak@sel.kommune.no telefon 61 70 07 00

HER KAN DU STEMME

Søndag 22. mai er det folkeavstemming om kommunesammenslåing.
Du har stemmerett ved valget dersom du står i manntallet.
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og fylle 16 år eller mer innen utgangen av 2016.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Dersom stemmemottageren ikke kjenner deg, krev valglova at du må vise legitimasjon.

Valgkrets og stemmested:
•        Sel krets – Otta samfunnshus 
•        Heidal krets – Heidal skule
•        Nord-Sel krets – Sel samfunnshus

Søndag 22.mai
Heidal/Sel :kl 12.00 – kl 18.00
Otta: kl 12.00 – 19.00
Valgstyret i Sel, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta, postmottak@sel.kommune.no

Tips en venn Skriv ut