A A A
Forsiden»Politikk»Råd, utvalg og nemnder

Råd, utvalg og nemnder

02. februar 2017

Sel forliksråd 2017-2021

08. mars 2016

Sel kommunestyre

08. mars 2016

Sel formannskap

08. mars 2016

Driftsutvalget

08. mars 2016

Partssammensatt utvalg

15. august 2016

Eldrerådet

25. februar 2015

Valgstyret

25. februar 2015

Arbeidsmiljøutvalget

25. februar 2015

Klagenemnd 2015-2019

04. mai 2012

Politirådet i Sel

03. mai 2012

Sel fjellstyre

26. februar 2015

KS Oppland Fylkesmøte

04. mai 2012

A/S Eidefoss - styret

04. mai 2012

Kirkelig Fellesråd

For perioden 2015-2019 ble følgende medlemmer valgt, vedtatt i kommunestyret 16.11.2015:

04. mai 2012

Otta skysstasjon A/S

04. mai 2012

HV-nemnd