A A A
Forsiden/Politikk/Råd, utvalg og nemnder

Råd, utvalg og nemnder

28. september 2017

Kontrollutvalget

02. februar 2017

Sel forliksråd 2017-2021

08. mars 2016

Sel kommunestyre

08. mars 2016

Sel formannskap

08. mars 2016

Driftsutvalget

08. mars 2016

Partssammensatt utvalg

15. august 2016

Eldrerådet 2015 - 2019

25. februar 2015

Valgstyret

25. februar 2015

Arbeidsmiljøutvalget

25. februar 2015

Klagenemnd 2015-2019

04. mai 2012

Politirådet i Sel

03. mai 2012

Sel fjellstyre

26. februar 2015

KS Oppland Fylkesmøte

04. mai 2012

A/S Eidefoss - styret

04. mai 2012

Kirkelig Fellesråd

For perioden 2015-2019 ble følgende medlemmer valgt, vedtatt i kommunestyret 16.11.2015:

04. mai 2012

Otta skysstasjon A/S