A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Skoler i Sel/Otta ungdomsskole/Råd og utvalg

Råd og utvalg

11. desember 2015

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

11. desember 2015

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor kan være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.