A A A
Forsiden»Tema»Skole og utdanning»Skoler i Sel»Sel skule»Råd og utvalg

Råd og utvalg

05. januar 2016

Samarbeidsutval og skulemiljøutval

Samarbeidsutvalet (SU) er skulens øverste rådgjevende organ og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, hvor rektor kan være den eine. SU har rett til å uttale seg i alle sakar som gjeld skulen.

Foreldrerådets arbeidsutvalg
05. januar 2016

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer av skulens foreldreråd. Foreldrerådet velger eit arbeidsutval som er foreldrestemmen ovanfor skolen. FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.