Her har vi samlet fagstoff som omhandler temaet psykisk helse

Unicef programmet "Du kan være den ene"

Rettleiar frå sosial- og helsedirektoratet "Bedre psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunene"

Forebyggende.no er ein kunnskapsbase om helsefremjande og rusforebyggande arbeid

En enkel veileder dersom du opplever, eller har noen i din nærhet, som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye.  Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og hvordan få hjelp HER 

RBUP er regionsentre som driver forskning, undervisning, kurs og formidling på alle sentrale områder innen fagfeltet barn og unges psykiske helse.

Skolevegring - en praktisk og faglig veileder. Utgitt av Oslo kommune utdanningsetaten.

Skolevegring - veileder fra Nittedal kommune

Forskning om skolevegring - Stine Løvereide

Skolevegring - kartlegging og tiltak.

Adferssenteret - http://www.atferdssenteret.no/

Voksne For Barn - for trygg barndom og god psykisk helse.

TIBIR - http://www.atferdssenteret.no/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko/category162.html

Helsestasjonenen i Sel kommune om TIBIR - http://sel.custompublish.com/tidlig-innsats-barn-i-risiko-tibir.5685044-137314.html

Tips en venn Skriv ut